NasZUP03082017Zaposleni u Opštini Herceg Novi dva dana su učestvovali na seminaru o primjeni novog Zakona o upravnom postupku, koji je u velikoj sali zgrade Opštine organizovala Služba glavnog administratora, u saradnji sa Upravom za kadrove.

Predavači na obuci 31. jula i 01. avgusta bili su predsjednica Upravnog suda Crne Gore Branka Lakočević i ispred Uprave za kadrove Danijela Nedeljković Vukčević i Jadranka Đurković.

Na ovom seminaru je insistirano zbog ogromnog značaja koji ovaj Zakon ima za rad lokalne uprave, te činjenice da on predstavlja novi koncept upravnog postupka. Poseban akcenat predavači su stavili na novine u odnosu na ranije vazeći ZUP.

Učestvovali su u najvećem dijelu zaposleni koji vode upravni postupak u Opštini.

Cilj novog Zakona je da omogući pojednostavljivanje i ubrzavanje upravne procedure, smanjenje troškova za sve učesnike u postupku, modernizaciju procesnih mehanizama, djelotvorniju zaštitu javnih i pojedinačnih interesa građana i pravnih lica u upravnim stvarima.