Sastanak151021nslRukovodioci organa Opštine Herceg Novi sastali su se juče sa predstavnicima Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija, u cilju osnaživanja međusobne saradnje i unaprijeđenja partnerskog odnosa, što ima za cilj poboljšanje efikasnosti rada organa lokalne uprave.

Kako je poručeno, direktna i intenzivna saradnja je najkraći i najefikasniji put za prevazilaženje izazova sa kojima se lokalne uprave susreću u redovnom funkcionisanju.
U ime Ministarstva, Herceg Novi je posjetila direktorica Direktorata za efikasnu implementaciju dobre javne uprave, Milijana Vukotić Jelušić sa saradnicima, a sastanakom u je velikoj sali Opštine predsjedavao je glavni administrator Opštine, Nenad Đorđević.

Sastanak01Ovo je prvi sastanak čiji je cilj afirmacija partnerskog odnosa državne uprave i lokalne samouprave, kazao je glavni administrator Nenad Đorđević. On je istakao zadovoljstvo ishodom ovog susreta i očekuje konkretne pomake u narednom periodu. Đorđević je ocijenio da je lični kontakt između službenika na lokalnom i državnom nivou od izuzetnog značaja za dobru saradnju, te da lokalna uprava očekuje pomoć u rješavanju pitanja koja se tiču izmjena zakona, sistemskih rješenja i komunikacije sa drugim organima.
Direktorica Direktorata za efikasnu implementaciju dobre javne uprave, Milijana Vukotić Jelušić rekla je da je sastanak bio idealna prilika za razmjenu iskustava o funkcionisanju lokalne samouprave i upoznavanje sa barijerama i problemima u vršenju poslova u različitim oblastima. Kako je zaključila, ovi sastanci će biti iskorišteni da se ključni problemi delegiraju prema resornim ministarstvima, s namjerom da se što prije dođe do rješenja za njihovo ublažavanje ili otklanjanje. Poručila je da je Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija partner Opštini i na zastupnik interesa lokalnih samouprava pred državnim organima.
U radnom sastanku su učestvovale i načelnica Direkcije za implementaciju principa dobre javne uprave, analitiku i izvještavanje Nina Blažić, samostalni savjetnik u navedenoj direkciji Zlatko Gligorović, kao i rukovodioci i predstavnici organa i službi Opštine Herceg Novi.