NAslovna16112022

Glavni administrator Opštine Herceg-Novi  ima najbolje rezultate u Crnoj Gori sa svega 15% usvojenih tužbi pred Upravnim sudom, pokazuju nalazi monitoringa na lokalnom nivou koji su predstavljeni na Okruglom stolu o primjeni Zakona o upravnom postupku na lokalnom nivou.

Ključni nalazi monitoringa bili su jedna od tema Okruglog stola za predstavnike jedinica lokalne samouprave o primjeni Zakona o upravnom postupku na lokalnom nivou, koji je održan u Podgorici, u organizaciji Ministarstva javne uprave, SIGMA-e i OECED-a. O izazovima u primjeni Zakona o upravnom postupku govorili su gradski administratori, među kojima i Glavni administrator Opštine Herceg-Novi, Nenad Đorđević.

“Monitoring je pokazao, između ostalog, da Opština Herceg-Novi u odnosu na druge crnogorske opštine ima najmanji procenat tužbi usvojenih pred Upravnim sudom Crne Gore protiv rješenja Glavnog administratora. Okrugli sto bio je prilika da se upoznamo sa značajnim nalazima monitoringa na lokalnom novu kada je u pitanju primjena Zakona o upravnom postupku, kao i da razgovaramo o tome kako unaprijediti dalji monitoring i izvještavanje”, kazao je Đorđević.

Kvalitetna primjena Zakona o upravnom postupku, kao i mnoge druge teme koje se odnose na unapređenje rada lokalne samouprave biće uvijek snažno podržane od strane Ministarstva javne uprave, jedna je od poruka sa Okruglog stola, koju je uputio državni sekretar Ministarstva, Dragiša Janjušević.

“Problematika lokalne samouprave i njena decentralizacija u samom su vrhu naših prioriteta i da kroz aktuelizaciju svih praksi vezano za upravni postupak na lokalnom nivou u Crnoj Gori tražimo najkvalitetnija moguća rješenja”, kazao je Janjušević.

Nina Blažić, načelnica Direkcije za implementaciju principa dobre javne uprave, analitiku i izvještavanja, kazala je da je primjena Zakona o upravnom postupku važna tema sa aspekta procesa reforme javne uprave, a samim tim i sa aspekta cjelokupnog integracionog procesa Crne Gore.

ZUPLSamouprava16112022

„Crnogorske opštine su najneposredniji nivo vlasti i nesumnjivo važan i nezaobilazan faktor u obezbjeđivanju prava građana na dobru upravu, zato zajedno treba da prepoznamo izazove i suštinski reformišemo našu upravu. Na nama je i da nastavimo sa procesom harmonizacije pravnog sistema, ne samo zakona, već i podzakonskih akata sa Zakonom o upravnom postupku, ali i da unaprijedimo praćenje njegove primjene“, kazala je Blažić.