NDJ i MB28052021Glavni administrator Opštine Herceg Novi Nenad Đorđević i načelnica Službe komunalne policije i inspekcijskog nadzora Marija Bošković održali su danas sastanak na temu plana rada Službe u cilju pripreme i efikasnog rada u toku predstojeće turističke sezone.

Analizom trenutne epidemiološke situacije, te projekcijom stanja koje će biti aktuelno u toku turističke sezone, Bošković i Đorđević su saglasni da Služba komunalne policije i inspekcijskog nadzora preventivno i kontinuirano djeluje i prati poštovanje propisanih epidemioloških mjera u smislu držanja fizičke distance, korišćenja propisane zaštitne opreme – maski, kontrole objekata u kojima se zatiče veći broj lica, kao što su ugostiteljski objekti, plažni barovi, plaže i dr.

Takođe, na sastanku je analizirana primjena Zakona o turizmu i ugostiteljstvu, uz konstataciju da je potrebno da Služba komunalne policije i inspekcijskog nadzora sistemski izvrši kontrole ugostiteljskih objekata, plažnih barova i dr., radi kontrole primjene zakona u pogledu ugrađivanja propisanih limitatora buke, kao i da kontroliše rad ugostiteljskih objekata u smislu poštovanja radnog vremena i vremena propisanog za emitovanje muzičkog programa.

U narednom periodu će biti intenzivne i kontrole poštovanja programa privremenih objekata i biće preduzimane zakonom propisane mjere ukoliko se program ne poštuje. Kako je na sastanku kontatovano, na osnovu dosadašnjeg iskustva, za očekivati je da se u toku sezone pojave problemi ove prirode u većem obimu, te je neophodno kontinuirano vršiti kontrole. Konstatovano je i da je za primjenu novih ingerencija iz oblasti izmijenjenog Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata neophodno sistematizacijom predvidjeti u Službi komunalne policije i inspekcijskog nadzora i visokostručne kadrove koji posjeduju znanje iz oblasti građevine, kako bi se potencijalni problemi riješavali na efikasniji način.

Saglasno je konstatovano i da shodno Odluci koja se očekuje od strane predsjednika Opštine, a tiče se zabrane izvođenja građevinskih radova u periodu od 15. juna do 15. septembra, istu treba striktno poštovati i kontrolisati. Izvođenje građevinskih radova u I zoni i na Luštici, zbog velikih pritužbi građana, treba zabraniti bez izuzetka i onemogućiti u pojedinim slučajevima prekoračenje ovih rokova.

Kako ne bi dolazilo do zastoja saobraćaja, Komunalni policajci će intenzivno i u kontinuitetu pratiti situaciju na terenu, odnosno na trasi od zgrade “Novljanke” do hotela “Plaža”, kao i u ulici Partizanski put koja vodi do Škvera, uz postojanje mogućnosti angažovanja specijalnog vozila “pauk”.

Što se tiče Šetališta Pet Danica i korištenja bicikala i trotineta u brzinama koje nisu primjerene za pješačku zonu, a kako pozitivni propisi ne zabranjuju korišćenje istih u toj zoni, Služba komunalne policije i inspekcijskog nadzora će djelovati kako bi nesavjesni korisnici tih prevoznih sredstava bili upozoreni.

U pogledu odlaganja otpada, konstatovano je da se kontrola vrši i da će biti pojačana zbog većeg broja prisutnih gostiju u toku sezone, a odnosiće se kako na fizička tako i na pravna lica.

Podsjećamo, pravna lica i preduzetnici dužni su da potpišu ugovor sa preduzećem “Čistoća” Herceg Novi, koje će takođe kontrolisati Služba komunalne policije i inspekcijskog nadzora. Takođe, za otpad težine do 500kg građani i gosti imaju mogućnost da prevezu u reciklažni centar u Meljinama, i u tom slučaju neće imati troškova. Ukoliko nisu u mogućnosti da takav otpad odvezu, potrebno je da pozovu Javnu službu preduzeća “Čistoća” da to učini pod uslovima koje propisuje to privredno društvo.

Na sastanku je usvojen i zaključak da se u narednom periodu intenzivira koordinacija sa inspekcijskim službama na državnom nivou, sa Upravom policije i Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.