NasKPol10072020Služba komunalne policije i inspekcijskog nadzora Opštine Herceg Novi sprovodi svakodnevne kontrole poštovanja odredbi i mjera koje imaju za cilj zaštitu zdravlja građana i sprječavanje širenja virusa covid-19, u skladu sa Zakonom.

Naime, ovoj gradskoj službi je najnovijim izmjenama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti povjereno ovlašćenje da obavlja poslove kojima se obezbjeđuje zaštita stanovništva od zaraznih bolesti.

Kako navode iz Službe, komunalna inspekcija je počela da obavlja nadzor u ovoj oblasti. Ističu da će uložiti maksimalne napore da preventivno djeluju i upozore građane na značaj poštovanja mjera i sankcije za njihovo kršenje, a sve sa ciljem zaštite zdravlja svih nas.

Inspektori novske Službe komunalne policije i inspekcijskog nadzora će u narednom periodu sprovoditi kontrole po sledećim pitanjima:

1. Obezbjeđenje poštovanja obaveznog pridržavanja propisane mjere fizičke udaljenosti između lica, tokom:

- boravka na otvorenom javnom mjestu, osim za članove zajedničkog porodičnog domaćinstva i lica koja pružaju pomoć licima sa invaliditetom, starim i nemoćnim licima;

- pružanja ugostiteljskih i turističkih usluga.

2. Obavezno pridržavanje propisane mjere fizičke udaljenosti između lica tokom:

- boravka na otvorenom javnom mjestu, osim za članove zajedničkog porodičnog domaćinstva i lica koja pružaju pomoć licima sa invaliditetom, starim i nemoćnim licima;

- pružanja ugostiteljskih i turističkih usluga.

3. Obezbjeđenje propisane lične zaštitne opreme - maski, a po potrebi i drugih elemenata opreme, za zaposlene tokom rada:

- u objektima u kojima se pružaju ugostiteljske i turističke usluge;

- u javnom prevozu putnika ili prevozu zaposlenih vozilima za sopstvene potrebe.

4. Obavezno korišćenje propisane lične zaštitne opreme zaposlenih (maske, rukavice, vizir i sl.) u objektima: pod sanitarnim nadzorom, u kojima se obavlja trgovina, pružaju ugostiteljske, turističke, zanatske i druge usluge građanima u skladu sa zakonom, priređuju igre na sreću, obavlja djelatnost poslovanja hranom, na poljoprivrednom zemljištu i zasadima, kao i u proizvodnim objektima i prostorijama u kojima se obavlja poljoprivredna djelatnost, tokom rada na gradilištu, u vozilima javnog prevoza putnika ili vozilima kojima se obavlja prevoz zaposlenih za sopstvene potrebe, u organima državne uprave, organima lokalne samouprave i lokalne uprave, javnim ustanovama i drugim subjektima koji vrše javna ovlašćenja u kojima se neposredno pružaju usluge građanima.

5. Obavezno korišćenje propisane lične zaštitne opreme - maski ili marama od strane kupaca/korisnika usluga u gore navedenim objekatima kao i tokom boravka u vozilima javnog prevoza putnika ili prevoza vozilima kojima se obavlja prevoz zaposlenih za sopstvene potrebe.

           6. Obavezna propisana dezinfekcija objekata u kojima se obavlja djelatnost ili vrše usluge i obezbjeđivanje uslova u tim objektima za dezinfekciju ruku kupaca/ korisnika usluga.

           7. Obavezno propisano obezbjeđenje i vršenje dezinfekcije vozila javnog prevoza i vozila kojima se obavlja prevoz zaposlenih za sopstvene potrebe.

8. Obavezno propisano korišćenje lične zaštitne opreme (maski, rukavica i dr.) zaposlenih tokom rada u vozilima javnog prevoza i vozilima kojima se obavlja prevoz zaposlenih za sopstvene potrebe.

Kako informišu iz Službe komunalne policije i inspekcijskog nadzora, tokom kontrole koja je tokom jučerašnjeg dana izvršena na području Herceg Novog konstatovane su tri nepravilnosti, dvije na rivijeri i jedna u Igalu, koje su se odnosile na nekorišćenje propisane lične zaštitne opreme od strane zaposlenih. Licima su za počinjeni prekršaj izdati prekršajni nalozi.