zgradaohn2022Sekretarijat za ekologiju i energetsku efikasnost Opštine Herceg Novi raspisao je Javni oglas za izbor domaćina iz lokalne mreže planinskih staza na području opštine Herceg Novi.

Domaćin može biti – planinarski ili biciklistički klub, koji mora biti registrovan u skladu sa Zakonom o sportu i učlanjen u Planinarski savez Crne Gore ili drugo pravno ili fizičko lice osposobljeno za stručne poslove uređenja, obilježavanja, održavanja i čuvanja planinskih staza, iz lokalne mreže planinskih staza na području opštine Herceg Novi.
Rok za podnošenje prijava je dvadest dana od objavljivanja javnog oglasa. Prijave je moguće predati svakog radnog dana od 7.30 do 16.00 časova, neposrednom predajom Građanskom birou Opštine Herceg Novi – Trg Maršala Tita br. 2 ili preporučenom pošiljkom. Na poleđini koverte napisati naziv i adresu, telefon i kontakt osobu. 
Detalje Javnog oglasa i uslove koje budući domaćin treba da ispuni pogledajte OVDJE.