Nas13012020Radovi na adaptaciji preko 200 metara trotoara u ulici Orjenskog bataljona započeti su i trajaće narednih mjesec dana. Radove vrijedne nepunih 30 hiljada eura finansira Opština Herceg Novi, a izvodi kompanija „Role inženjering” prema projektu adaptacije koji je uradila Agencija za izgradnju i razvoj grada.

Kako je pojasnio direktor Agencije Boro Lučić, zbog specifičnosti lokacije i stanja na terenu, radovi na ovoj trasi su podijeljeni u tri segmenta.

-Ovaj projekat se izvodi u tri faze koje će ići jedna za drugom i neće biti prekida između. Kada sve bude gotovo, novi trotoar će pješacima obezbijediti veću sigurnost i bezbjednost. Ovo je bilo jedno od rizičnih saobraćajnih mjesta koje ćemo popraviti i sanirati, a ubrzo počinjemo i sa projektovanjem trotoara od semafora na Toploj prema Mojdeškom putu, kazao je Lučić.

Prvi segment adaptacije trotoara u Orjenskog bataljona obuhvata dio od uzbrdice do raskrsnice sa Banjalučkom ulicom. Ukupna dužina ove dionice je 95m. Na tom dijelu biće uklonjene postojeće ploče trotoara i ivičnjaci, a novi će biti nivelisani u nivou ulice. Biće saniran i odvaljeni dio trotoara na raskrsnici sa Banjalučkom i na tom mjestu postavljena nova ograda.

Drugi segment obuhvata dio od raskrsnice sa Banjalučkom ulicom do stepeništa u naselju Crveni krst. Ukupna dužina ove trase je 87m. Na ovom dijelu ploča trotoara je u boljem stanju i samo je djelimično ispucala na određenim mjestima. Projektom je predviđeno vađenje postojećih ivičnjaka sa ugradnjom novih koji će biti postavljeni visočije od trenutnih, a preko postojeće ploče trotoara potrebno je uraditi novu. Dio trotoara kod stepeništa koji je u lošem stanju biće uklonjen i urađen novi.

Treći segment uređenja je od stepeništa do marketa IDEA. Na tom dijelu potrebna je djelimična sanacija. Novi ivičnjaci biće nivelisani u nivou ulice, uz postavljanje novih ploča trotoara gdje je neophodno, i prefarbana ograda na toji dionici.