InformatorNSLU Informatoru za djecu i mlade Opštine Herceg Novi objedinjeni su osnovni podaci o ustanovama, organizacijama, sportskim klubovima i uopšte subjektima u opštini koji organizuju programe i pružaju usluge djeci i mladima.

„Naša poruka djeci i mladima je da u gradu postoje mjesta gdje se mogu zabaviti, naučiti novim vještinama, nadograditi svoja znanja, ali i pronaći nove prijatelje. Nadamo se da će Informator pomoći u podizanju svijesti javnosti o značaju kvalitetno osimišljenog slobodnog vremena jer pravilan i pravovremen odabir slobodnih aktivnosti doprinosi zdravom psihofizičkom razvoju djece i mladih“, istakla je Sekretarka Sekretarijata za kulturu i obrazovanje, Ana Zambelić Pištalo.
Iz sekretarijata, koji je inicijator kreiranja Informatora, napominju da će određeni broj primjeraka tokom decembra biti podijeljen školskim ustanovama, sportskim klubovima i uopšte servisima koji pružaju usluge djeci i mladima.
Informator se može naći na sajtu Opštine Herceg Novi.