foto studentska2023Sekretarijat za kulturu i obrazovanje Opštine Herceg Novi je na predlog Komisije za utvrđivanje predloga rang liste studenata donio Odluku o dodjeli stipendija za studijsku 2023/2024. godinu za 73 studenta iz Herceg Novog.

Stipendije u iznosu od 90 eura mjesečno isplaćivaće se za studente sa prosječnom ocjenom ne manjom od 9,00. Mjesečnu isplatu u navedenom iznosu za period od oktobra 2023. godine do zaključno sa septembrom 2024. godine (osim za jul i avgust 2024. godine) u skladu sa ovom Odlukom, vršiće Sekretarijat za finansije.          

Opštinske stipendije za studijsku 2023/2024. godinu dobili su:
1. Matović Milica                  
2. Pejović Marija                     
3. Đorđević Vuk                       
4. Perišić Ksenija                  
5. Ognjenović Anđela               
6. Janjić Nikolina                    
7. Drekalović Anđela              
8. Bulaić Anja                         
9. Nedović Doria               
10. Ognjenović Dragana             
11. Seferović Katarina           
12. Mandić Tea                           
13. Andrijašević Filip           
14. Burgijašev Anja                    
15. Žarković Anđela                 
16. Stojak Ana                             
17. Marić Jovana                       
18. Bulaić Maša                        
19. Cmiljanić Aleksandra        
20. Marić Anja                            
21. Radan Milan                         
22. Marić Ivana                         
23. Vujović Jovana                      
24. Lazović Balša                     
25. Đurašević Nikola                
26. Petrić Anja                         
27. Ljubišić Sofija                
28. Kukalj Ksenija                   
29. Mandić Aleksandar          
30. Vuković Gorana                  
31. Morović Ana                       
32. Damjanović Anđela             
33. Ćorović Nikoleta              
34. Đukić Momir                     
35. Finžgar Ana-Maria           
36. Pavićević Zorica            
37. Malavrazić Bogdan           
38. Zečević Kristina              
39. Dabović Obrad                  
40. Kujačić Jovana                   
41. Mitrović Milorad          
42. Mandić Iva                       
43. Todorović Ivana              
44. Bardek Tanja                     
45. Bošković Ana                  
46. Đurović Natalija            
47. Bošković Anđela            
48. Bovan Nataša                  
49. Rečević Jovana                
50. Radanović Marko             
51. Sekulić Isidora             
52. Huseni Ivona                   
53. Đukić Vojislav                
54. Begović Tijana                 
55. Giga Sara                        
56. Čolović Nikola               
57. Denda Atina                    
58. Mavrak Elena                  
59. Draganić Jovana             
60. Zvicer Teodora              
61. Ćurić Valentina            
62. Naumović Kristina        
63. Kovačević Sara              
64. Majić Nikolina             
65. Vuković Vida                  
66. Mališić Nikolina       
67. Vukasović Slavko          
68. Vuković Zoran                
69. Spaić Miloš                 
70. Radović Nataša            
71. Bigović Anđela            
72. Vuković Iva                  
73. Matović Tijana              
 
Odluka o dodjeli studentskih stipendija za 2023/24