naslovna06122023

Kombinovani aparat za lasersku, ultrazvučnu i elektro terapiju, kao i aparat za magneto terapiju, sada su dostupni za praktičnu nastavu studentima Primijenjene fizioterapije u Igalu, zahvaljujući saradnji rukovodilaca ovog programa, bivšeg studenta, a sada predstavnika kompanije za nabavku medicinske opreme i Opštine Herceg-Novi.

InformatorNSLU Informatoru za djecu i mlade Opštine Herceg Novi objedinjeni su osnovni podaci o ustanovama, organizacijama, sportskim klubovima i uopšte subjektima u opštini koji organizuju programe i pružaju usluge djeci i mladima.

SkolaNSL211123U prostoru Omladinskog kulturnog centra u Starom gradu proteklog vikenda je počela Škola primijenjene botanike, projekat nevladinog udruženja Novi Val iz Herceg Novog.

zgradaohn2022U cilju kreiranja Lokalnog akcionog plana za mlade za 2024. godinu, čije je donošenje predviđeno nacionalnom Strategijom za mlade za period 2023-2027. i Akcionim planom za 2023-2024. godinu, Sekretarijat za kulturu i obrazovanje objavljuje javni poziv svim zainteresovanim nevladinim organizacijama na teritoriji opštine Herceg Novi za predlaganje predstavnica/ka za učešće u radnoj grupi povodom izrade Lokalnog akcionog plana za mlade za 2024. godinu.

KaravanNSL201123Plato ispred zgrade lokalne samouprave bio je mjesto na kojem se ovog vikenda zaustavio „Porodični karavan“ Udruženja Roditelji i sa sobom donio obilje zabave, ali i edukativnog sadržaja za djecu i roditelje.