naslovna19112021Druga faza zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope “Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanje Roma na lokalnom nivou” predstavljena je juče u Podgorici.

Memorandum o saradnji na ovom projektu sa Ministarstvom pravde, ljudskih i manjinskih prava i Savjetom Evrope juče je u ime Opštine Herceg Novi potpisao potpredsjednik Mirko Mustur, zajedno sa predstavnicima još sedam crnogorskih gradova: Podgorica, Bar, Berane, Bijelo Polje, Nikšić, Tivat i Ulcinj.

Ciljevi Programa koji će biti implementiran od 2021. do 2024. godine usmjereni su na poboljšanje lokalne demokratije, odgovornosti, inkluzivnosti i reagovanja prema romskim građanima. Dvije nove komponente Programa, u poređenju sa prvom fazom koja je bila implementirana od 2017. do 2020. godine, će se fokusirati na ublažavanje posljedica koje je prouzrokovao virus Kovid-19 u romskim zajednicama i Budžetiranje odgovorno prema Romima.

„Projekat ROMACTED važna je potpora i dopuna našim naporima da trajno unaprijedimo uslove za život i rad sugrađana koji su pripadnici romske i egipćanske zajednice“, poručio je Mustur nakon potpisivanja Memoranduma.

On je izrazio zadovoljstvo nastavkom saradnje na projektu koji ima za cilj podršku, osnaživanje i inkluziju jednog dijela naših sugrađana. Istakao je da je najznačajniji rezultat prve faze projekta ROMACTED za opštinu Herceg Novi svakako usvajanje temeljnog dokumenta u ovoj oblasti - Lokalnog akcionog plana za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana za period od 2020. do 2023. godine. Ovaj plan je usvojen u julu 2020. godine i njime su kao prioritetne oblasti definisane: obrazovanje, stanovanje, zdravstvena, socijalna i dječija zaštita i pravni status.

„Zahvaljujemo se svim partnerima na odličnoj saradnji u prvoj fazi projekta, uvjereni da će ona biti nastavljena i da ćemo zajedničkim snagama ostvariti još mnogo rezultata koji će doprinijeti osnaživanju romske zajednice“, poručio je Mustur.

U svom uvodnom obraćanju, šefica Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici, Evgenia Jakumopulu, je iskazala zadovoljstvo što je ROMACTED program nastavljen i u drugoj fazi.

„On je ponovo okupio značajne partnere na lokalnom i nacionalnom nivou koju će nastaviti da rade zajedno na socijalnoj inkluziji i unaprjeđenju kvaliteta života Roma i Egipćana u Crnoj Gori”, saopštila je ona.

Ministar pravde, ljudskih i manjinskih prava Sergej Sekulović je podsjetio da je u procesu socijalne inkluzije Roma i Egipćana u Crnoj Gori učinjeno mnogo, ali da ostaje obaveza da sve institucije sistema nastave da rade u smjeru postizanja još boljih rezultata, što je i pretpostavka koja Crnu Goru približava standardima EU, ali i ispunjavanju postojećih obaveza kao države članice Savjeta Evrope.

„U našoj zajedničkoj obavezi da sprovodimo antidiskriminacione politike kroz poštovanje ljudskih prava svih građana i građanki, lokalni nivo ima veoma značajnu ulogu”, istakao je ministar.

Šefica Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Oana Kristina Popa je ohrabrila opštine koje učestvuju u ROMACTED programu da nastave sa svojim dobrim poslom, da u kontinuitetu rade na definisanju svojih prioriteta na inkluziji Roma, jačanju kapaciteta i povezivanju sa romskim zajednicama

„Evropska unija će nastaviti da podržava ovaj proces. Naši mali grantovi će vam pomoći da postignete neke od strateških ciljeva. Neka ovo bude svijetli primjer za sve opštine u Crnoj Gori da počnu da rade na socijalnoj inkluziji svih svojih građana“ – poručila je ambasadorka Popa.

Marina Vasić, ROMACTED programska menadžerka, je navela da je ROMACTED program nastao kao rezultat dugogodišnjih napora Evropske unije i Savjeta Evrope da na najbolji način odgovore na izazove sa kojima se susrijeće romska zajednica.

“Naša metodologija stavlja poseban akcenat na osnaživanje i organizaciju samih zajednica da artikulišu svoj potencijal i naprave održive promjene u sistemu”, zaključila je ona.

Kao i u prvoj fazi programa, NVO „Mladi Romi“ je organizacija za podršku i u drugoj fazi ROMACTED-a.

U daljem radu Konferencije učesnici su diskutovali o izazovima sa kojima se suočava romska populacija, kao što su siromaštvo, neadekvatno stanovanje, neposjedovanje dokumenata, nezaposlenost, i načinima kako odgovoriti na iste. Predstavnici Ministarstva finansija i socijalnog staranja, Regionalnog savjeta za saradnju, UNHCR-a, Help-a i Crvenog krsta Crne Gore su bili među govornicima na događaju.

Foto: PR centar