00skupstinaoHNRoditelji svih beba rođenih ubuduće u Herceg Novom dobiće uvećanu naknadu za novorođenčad koja sada iznosi 500 eura, umjesto dosadašnjih 100. Takođe, Opština je naknadu za rođenje blizanaca uvećala sa 1.000 na 2.000 eura, dok je naknada za trojke uvećana na 5.000 eura, umjesto dosadašnjih 2.000.

Odluku o tome donijeli su odbornici Skupštine opštine Herceg Novi na jučerašnjoj, XII redovnoj sjednici lokalnog parlamenta, usvajanjem Predloga Odluke o izmjenama Odluke o pravima i uslugama iz socijalne i dječije zaštite.
Novčana naknada za novorođeno dijete je poklon koji Opština obezbjeđuje kao stimulativnu mjeru za roditelje. Povećanje naknade za svako novorođeno dijete, blizance i trojke predstavlja podršku širenju porodice, te nastavak odgovorne socijalne politike koja je usmjerena na povećanje nataliteta u Herceg Novom.
U skladu sa Odlukom o pravima i uslugama iz socijalne i dječije zaštite, pravo na novčanu naknadu za novorođeno dijete može ostvariti jedan od roditelja, usvojilac, staratelj, hranitelj ili lice kome je dijete povjereno na njegu, staranje i vaspitanje, i to pod sledećim uslovima: da podnosilac zahtjeva ima prijavljeno prebivalište ili odobreno stalno nastanjenje u opštini Herceg Novi u trajanju od najmanje dvije godine neprekidno prije rođenja djeteta za koje se ostvaruje navedeno pravo, da novorođeno dijete ima prijavljeno prebivalište ili odobreno stalno nastanjenje u opštini Herceg Novi i da to pravo nije ostvareno u drugoj opštini u Crnoj Gori. Pravo na novčanu naknadu za novorođeno dijete može se ostvariti do navršene godine dana djeteta.