hercegnoviIz Uprave lokalnih javnih prohoda obavještavaju sva fizička i pravna lica na teritoriji Opštine Herceg Novi da će u narednom periodu biti pojačana kontrola naplate boravišne takse.

Inspektori stalno zaposleni u organu lokalne uprave, njih osam, kontrolisaće pravna i fizička lica povodom obračuna i naplate boravišne takse, s akcentom na fizička lica – izdavaoce privatnog smještaja.

Poreski organ konstantan uvid i nadzor sprovodi prema podacima kojima raspolaže u okviru saradnje sa Turističkom organizacijom i drugim organima.

Ovim putem molimo sva fizička i pravna lica koja pružaju usluge smještaja da pripreme i prilikom kontrole obezbijede inspektorima svu potrebnu dokumentaciju.