NasFr20112017Opština Herceg Novi obavještava građane da je danas počela sa radom posebna komisija sa zadatkom popisa i premjera svih nepokretnih objekata na teritoriji našeg grada, kako bi se pravedno i ispravno utvrdila visina poreza na nepokretnosti na teritoriji opštine Herceg Novi.

Na ovaj način, Opština Herceg Novi će uvesti red i potpunu poresku discplinu kada je u pitanju naplata poreza na nepokretnosti, posebno imajući u vidu da je u prethodnom periodu zabilježeno izuzetno puno propusta po ovom pitanju. Napominjemo i da će ove aktivnosti biti od velike koristi za buduću legalizaciju objekata.

Ovim putem pozivamo sugrađane na punu saradnju sa i prema članovima komisije, a za sve eventualne nedoumice da se obrate Upravi lokalnih javnih prihoda i nadležnim organima.