SaradnjaNSL120424Vršilac dužnosti direktora Uprave za nekretnine mr Marko Bulatović se sastao sa predsjednikom Opštine Herceg Novi, Stevanom Katićem i njegovim saradnicima.

Oni su održali radni sastanak na kojem su razmatrali mogućnosti unaprijeđenja saradnje, te rješavanje tekućih problema od značaja za realizaciju važnih projekata na teritoriji Opštine Herceg Novi.
Predsjednik Opštine Herceg Novi, Stevan Katić je pohvalio dosadašnju uspješnu saradnju sa područnom jedinicom Herceg Novi i istakao neophodnost nastavka kvalitetne saradnje sa Upravom za nekretnine ukazujući na značaj hitnog rješavanja predmeta jer je upravo rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u predmetima preduslov za realizaciju projekata od izuzetnog značaja za građane Herceg Novog.
Saradnja12042401“Opština Herceg Novi je poznata kao opština sa bogatim kulturnim nasljeđem i kao takva je jako privlačna destinacija za investitore. Ažurni katastarski podaci mogu podržati investicije i razvoj poslovanja u opštini pružajući transparentnost i sigurnost investitorima. Takođe, ažurne evidencije o vlasništvu nad nekretninama olakšavaju procese poput kupovine, prodaje i nasleđivanja nekretnina”, izjavio je vršilac dužnosti direktora Uprave za nekretnine mr Marko Bulatović.
Sastanku su prisustvovali Mirjana Radusinović, načelnica područne jedinice Uprave za nekretnine u Herceg Novom, Jelena Poledica ispred Direkcije za imovinu i zastupanje, sekretar za prostorno planiranje i izgradnju Vladislav Velaš i direktor Agencije za izgradnju i razvoj grada, Aleksandar Kovačević.