zgradaohn2024Direkcija za imovinu i zastupanje Opštine Herceg Novi objavljuje Javni poziv za davanje u zakup objekata i lokacija za postavljanje privremenih objekata sezonskog karaktera putem javnog nadmetanja.

U pitanju su objekti na lokacijama: Igalo, Topla, Meljine, Zelenika, Bijela.
Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u predmetne lokacije u kancelariji broj. 88 na trećem spratu – Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju Opštine Herceg Novi, u vrijeme prijema stranaka. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva fizička i pravna lica, koja dostave blagovremenu i kompletnu dokumentaciju i dokaz o uplaćenom depozitu u iznosu od 100,00 eura na žiro račun Glavnog trezora Opštine Herceg-Novi, broj: 510-208-95, uz napomenu da se uplata vrši na ime „depozita za učešće na javnom nadmetanju“.
Rok za podnošenje prijava je 30.05.2024.godine u 14,00 časova dok traje prijem pošte za taj dan, na Građanskom birou Opštine Herceg Novi. Javno nadmetanje - aukcija će se održati 31.05.2024 .godine .
Detaljnije u uslovima učešća i postupku javnog nadmetanja u Javnom pozivu.