Nas02042024

Službu zaštite i spašavanja Opštine Herceg-Novi u Meljinama posjetili su jutros učenici prvih razreda OŠ „Milan Vuković“ Herceg-Novi. Ukupno je bilo tri odjeljenja sa oko 70 učenika i ovom prilikom su obišli prostorije Vatrogasnog doma, izvršena je pokazna vježba upotrebe pjenila i vode sa vatrogasnih vozila, upotreba zvučne i svjetlosne signalizacije, kao i vatrogasne opreme prilikom akcija gašenja požara.

Takođe su im održana predavanja o načinu funkcionisanja Službe zaštite i spašavanja, broju 123 za dojavu eventualnih požara, kao i opasnostima koje ih mogu eventualno ugroziti prilikom požara i postupcima koje trebaju preduzeti u takvim situacijama. Podijeljene su im i štampane brošure o različitim vrstama nezgoda u kojima je opisano kako se ponašati i reagovati prilikom takvih situacija i važni brojevi telefona.

Uz veliko oduševljenje učenika prikazanim i dobro raspoloženje, ova posjeta se može okarakterisati kao  korisna i veoma edukativna za učenike, ocijenjuju iz Službe zaštite i spašavanja.