nas10062022a

Službu zaštite i spašavanja Opštine Herceg-Novi jutros su u Vatrogasnom domu u Meljinama posjetila djeca iz JPU „Naša radost“ Herceg-Novi, vaspitna jedinica vrtića „Savina“ – srednja grupa.

Tom prilikom djeca su obišla prostorije Vatrogasnog doma, izvršena je prezentacija vatrogasnih vozila, upotreba zvučne i svjetlosne signalizacije, vatrogasne opreme prilikom akcija gašenja požara. Takođe im je objašnjen način funkcionisanja Službe zaštite i spašavanja i broja 123 za dojavu eventualnih požara.

-Može se zaključiti da je ova posjeta pružila djeci predškolskog vaspitanja mogućnost za aktivnu, kvalitetniju i bolju edukaciju o opasnostima koje ih mogu eventualno ugroziti prilikom požara i postupcima koje trebaju preduzeti u takvim situacijama. Uz dječije osmijehe i veliko oduševljenje, ova posjeta se može ocijeniti kao veoma uspješna i edukativna za učenike u smislu razvijanja svijesti o opasnostima, kao i povećanju ličnih interesovanja, saopštavaju iz hercegnovske Službe zaštite i spašavanja.