NAsSLZas24022017Služba zaštite i spasavanja Opštine Herceg Novi prva je služba ovog tipa u Crnoj Gori koja ima psa tragača, a očekuju da će biti i prvi u državi koji će posjedovati međunarodni K9 sertifikat.

Iz Službe zaštite Opštine Herceg Novi pozivaju zainteresovane da ostvare uvid i daju svoje sugestije na pripremljeni Plan zaštite i spašavanja od poplava na teritoriji Opštine Herceg Novi u periodu od 18.6. do 16.7.2014. godine.