00javn rasajetaNjiviceNova javna rasvjeta puštena je sinoć u rad na magistralnom putu od skretanja za Njivice do Graničnog prelaza Kobila. Na ovoj trasi, dugoj oko 2km, postavljeno je 68 stubova rasvjete čime je u potpunosti završen projekat osvjetljavanja kompletnog magistralnog pojasa na teritoriji opštine Herceg Novi.

Ovu dionicu danas su obišli potpredsjednik Opštine Herceg Novi, Mirko Mustur i sekretar za komunalne djelatnosti, Vasilije Seferović. Za realizaciju projekta izgradnje nove javne rasvjete od Njivica do GP Kobila, Opština Herceg Novi je budžetom opredijelila skoro 166 000 eura sa PDV-om. Radove je izvela podgorička kompanija La Collina.
Javna rasvjeta Njivice2024U okviru istog projekta, ranije je urađena prva faza od Karaule do skretanja za naselje Njivice, u dužini od 1.2km. Podsjećamo da je prošle godine u julu osvijetljen i dio magistralnog puta od motela Vinogradi u Sutorini do GP Debeli brijeg, čime je kompletno osvijetljena magistrala od Kamenara do graničnih prelaza Debeli brijeg i Kobila.
Kontinuiranim investiranjem i odgovornim planiranjem, lokalna samouprava uvodi javnu rasvjetu na više dionica u gradskom, prigradskom kao i dijelovima u zaleđu Herceg Novog, s ciljem da poveća bezbjednost učesnika u saobraćaju i obezbijedi kvalitetnije ulove za život građanima i gostima.

Foto: Nemanja Ristić