zgrada OHNNSLIz Sekretarijata za društvene djelatnosti i međunarodnu saradnju informišu da su raspisali javni konkurs za sufinansiranje programa rada sportskih klubova i sportsko rekreativnih društava.

Sredstva su planirana Budžetom OHN za 2024. godinu, a rok za prijavu je 20 dana.
Pravo učešća umaju sportski klubovi i sportsko rekreativna društva koja su registrovana u Crnoj Gori, sa sjedištem u Herceg Novom, te da je od dana osnivanja prošlo najmanje godinu.
Prilikom prijave na konkurs potrebno je dostaviti:
- prijavni obrazac (dostupan na internet stranici Opštine Herceg Novi, u kancelariji broj 61 ili na građanskom birou Opštine Herceg Novi);
- detaljan plan i program rada sportske organizacije ili sportsko rekreativnog društva za 2024. godinu (prema smjernicama);
- izjavu o istinitosti podataka;
- finansijski izvještaj o odobrenim, realizovanim i utrošenim sredstvima iz budžeta Opštine Herceg Novi za prethodnu 2023. godinu (ukoliko je klub ili sportsko rekreativno društvo koristilo budžetska sredstva) koji je ovjerio ovlašćeni knjigovođa. Finansijski izvještaj je moguće dostaviti i bez ovjere ovlašćenog knjigovođe, ako je sportskom klubu ili sportsko rekreativnom društvu prethodne godine opredijeljen iznos manji od 5 000 eura.
- ukoliko sportski klub ili sportsko rekreativno društvo prvi put konkuriše ili nije učestvovalo na konkursu za sport u poslednje dvije godine, obavezno dostaviti važeće rješenje o upisu u registar sportskih organizacija izdato od strane nadležnog Ministarstva;
- potvrda kluba o angažovanju stručnjaka (licence trenera – kopije);
- potvrde nadležnog nacionalnog sportskog saveza za stavke iz prijavnog obrasca
Dokumentaciju je potrebno predati u zatvorenoj koverti na adresu:
Opština Herceg Novi, Sekretarijat za društvene djelatnosti i međunarodnu saradnju, Trg maršala Tita br. 2 putem pošte ili neposredno putem Građanskog biroa Opštine Herceg Novi, na šalteru Sekretarijata za društvene djelatnosti i međunarodnu saradnju, sa naznakom Prijava na Javni konkurs za sufinansiranje programa rada sportskih klubova i sportsko rekreativnih društava.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Predsjednik Opštine Herceg Novi za potrebe konkursa formira Komisiju za vrednovanje programa rada sportskih organizacija i sportsko rekreativnih društava, a Sekretarijat za društvene djelatnosti i međunarodnu saradnju, na predlog Komisije, donosi Odluku o raspodjeli sredstava sportskim organizacijmaa i sportsko rekreativnim društvima na teritoriji Oštine Herceg Novi. Na osnovu Odluke će se zaključiti Ugovori o sufinansiranju programa rada sa sportskim organizacijma i sportsko rekreativnim društvima. Obavještenje o raspodjeli sredstava biće objavljeno na internet stranici Opštine Herceg Novi.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti Sekretarijatu za društvene djelatnosti i međunarodnu saradnju, telefon 031/321-052. 

Javni konkurs za sufinansiranje programa rada sportskih klubova i sportsko rekreativnih društava.

Prijavni obrazac za sufinansiranje programa rada sportskih klubova i sportsko rekreativnih društava.

Izjava o istinitosti podataka.