08042024mk

Predsjednica Komisije za raspodjelu sredstava NVO sektoru u Herceg-Novom, Mila Petijević sa članovima, danas je u velikoj sali SOHN održala konsultativni sastanak sa predstavnicima nevladinih organizacija, a u susret raspisivanju Javnog konkursa kojim je i ove godine opredijeljeno 70 000 eura. Zaključeno je da u narednih sedam dana nevladine organizacije treba da dostave predloge o prioritetnim oblastima za koje misle da zaslužuju pažnju kroz buduće projekte koji bi trebalo da se oslanjaju na strateški plan razvoja Herceg-Novog.

Kako je kazao član Komisije Mitar Kisjelica, sastanak je bio vrlo konstruktivan uz dobar odziv predstavnika NVO sektora.

„Pojasnili smo određena nova pravila koja će važiti. Svim NVO iz Herceg-Novog je data mogućnost da daju preporuke, predloge prioritetnih oblasti u narednih sedam dana i ja ih molim da to bude što bolje obrazloženo sa osloncem na strateška dokumenta za razvoj OHN, ukoliko ona postoje za izabrane oblasti, ali i na druge opšte norme. Time će biti olakšano donošenje odluke o prioritetnim oblastima kojih ima dosta i treba dobro izabrati one na koje ćemo se fokusirati tokom ove godine. Mislim da ćemo na ovaj način uspjeti da uradimo dobar posao. Nakon toga ćemo se potruditi da što prije raspišemo konkurs, NVO će imati 30 dana da pripreme projekte i nadam se da ćemo sredstva raspodijeliti možda već krajem maja“, kazao je Kisjelica.

nvo2024

Tokom sastanka predstavnici NVO sektora su uputili više sugestija koje će, kako ističe Kisjelica, doprinijeti konačnom definisanju normativnog okvira.

„Normativni okvir je još u fazi izrade, treba da donesemo nove odredbe koje se tiču  djelovanja NVO, što ćemo i uraditi u narednom periodu. To je veliki posao, ali time bismo zaokružili cijeli normativni dio“, kazao je Kisjelica.

Dodao je da su dosadašnji projekti generalno dobro realizovani, te da će uskoro biti prezentovani u cilju veće transparentnosti rada i efekata finansiranja iz fonda lokalne samouprave, istakao je Kisjelica.

„Dobili smo sugestije da bude bolja transparentnost koju inače nastojimo da poboljšamo, pa ćemo uskoro imati sastanak gdje bismo mogli da izložimo sve te projekte koji su odrađeni prethodne godine i damo svoj sud, preporuke šta je bilo dobro, a šta ne i na šta da se dalje te NVO fokusiraju, šta je ono što mi tražimo kao uprava koja finansira te projekte. Generalno je situacija po pitanju realizacije projekata dosta dobro, na nivou prethodnih godina. Određeni projekti su standardni dio rada NVO i danas smo imali predlog da ne treba da se na ovaj način finansira redovan rad NVO već projekti. Dakle, moramo imati konkretne projekte koji ostvaruju prave efekte na razvoj grada. Ove godine će biti drugačije – postojaće rang lista i određena donja linija ispod koje će se naći projekti koji nisu ostvarili dovoljan broj bodova. Time se ostavlja mogućnost ostalim projektima da stvarno naprave veći efekat, tako će kontrola biti mnogo veća, a mi ćemo zaista moći da kažemo da je to urađeno kako treba i kakvi su rezultati od realizacije“, zaključio je Kisjelica.

Sastanku su prisustvovali i ostali članovi Komisije među kojima i sekretarka za kulturu i obrazovanje, Ana Zambelić Pištalo koja je pojasnila da osim ovog fonda, lokalna samouprava kroz različite segmente pomaže rad NVO sektora i uključuje ih u projekte od značaja za sprovođenje i unaprijeđenje strateške i omladinske politike.