zgradaohn2022Sekretarijat za društvene djelatnosti i međunarodnu saradnju i Savjet za rodnu ravnopravnost Opštine Herceg Novi u saradnji sa JZU Dom zdravlja Herceg Novi, organizuju predavanje na temu „Sprovođenje Nacionalnog skrining programa za rak grlića materice, programa vakcinacije protiv human papiloma virusa i prevencija raka dojke“.

Predavanje će biti održano u srijedu 14. decembra, u 12 časova u Velikoj sali Skupštine opštine Herceg Novi.
Predavanje će držati specijalistkinja ginekoogije i akušerstva dr Alenka Srdanović, epidemiološkinja dr Slađana Zgradić i dr Marija Stanišić.
„Cilj ovog predavanja je edukacija žena o važnosti ovih tema, da uz pomoć javne riječi promovišemo ove vidove prevencije i programa vakcinacije protiv human papiloma virusa, kako bi smanjili faktore rizika za obolijevanje od malignih bolesti. Očekujemo da će se akciji za učešće u Nacionalnom skrining programu kao i pozivu na predavanje, odazvati zaposlene u Opštini kao i sugrađanke u što većem broju i time pokazati odgovornost prema sebi i svom zdravlju“, poručuju iz Sekretarijata za društvene djelatnosti i međunarodnju saradnju.
U okviru svojih nadležnosti nadležni sekretarijat sprovodi implementaciju strateških ciljeva Lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u Opštini Herceg Novi za period 2021-2025 godine. Navedenim Planom za 2022. godinu, jedna od prioritetnih aktivnosti iz oblasti zaštite i unapređenja zdravlja žena je sprovođenje programa prevencije karcinoma grlića materice, programa vakcinacije i prevencija raka dojke.