Foto FK Igalo stadion13032023

Opština Herceg-Novi raspisala je javni poziv za izbor izvođača radova na uređenju pomoćnog terena FK Igalo 1929, što podrazumijeva pripremne, zemljane radove koji će prethoditi postavljanju vještačke trave.

Projekat rekonstrukcije pomoćnog terena FK Igalo zajedničkim snagama realizuju Opština Herceg-Novi i Fudbalski savez Crne Gore. Sporazumom o saradnji definisano je da će lokalna uprava finanisirati pripremnu fazu radova, a Savez će potom raspisati tender za nabavku i postavljanje vještačke trave i sistema za navodnjavanje terena.

Pripremni radovi na terenu u Igalu su invasticija čija vrijednost je procijenjena na 130.000 eura, a predviđena je Planom javnih nabavki Opštine Herceg-Novi za 2023. godinu.

Rok za podnošenje prijava je 29. mart, za kada je zakazano otvaranje ponuda. Naznačeni rok za izvršenje ugovora je 90 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.

U saradnji grada i uprave kluba, a za potrebe glavnog stadiona, u prethodnom periodu su rekonstruisane klupe za igrače i delegate, nabavljena nova sjedišta za tribinu i postavljena konstrukcija za medijske ekipe.