konkursPartnerske organizacije Lokalnog partnerstva - Sekretarijat za turizam, ekonomski razvoj i preduzetništvo i Sekretarijat za kulturu i obrazovanje Opštine Herceg Novi, Zavod za zapošljavanje Crne Gore - područna jedinica Herceg Novi, Fakultet za menadžment Herceg Novi, NVO Ksena, „Perla“ doo pozivaju sve zainteresirane nezaposlene ženske osobe koje žele pokrenuti vlastiti posao da se prijave za učešće u programu podrške razvoju ženskog preduzetništva.

banerProgram podrške realizuju partneri u okviru projekta „PODRŠKA RAZVOJU ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA“ koji se sprovodi u okviru programske šeme „World of Work in Montenegro: Paving the Road to Recovery“, koju finansira Fond za dobro upravljanje, jedinica Kancelarije za vanjske poslove, Commonwealth i razvoj (FCDO) vlade Velike Britanije, a realizuje Međunarodna organizacija rada (MOR). Cilj projekta je dalji razvoj preduzetništva u lokalnoj zajednici i poboljšanja inkluzivne preduzetničke strukture, na području opštine Herceg Novi.
Do kraja projektne realizacije očekuju se unapređenje kapaciteta najmanje 25 nezaposlenih žena u poslovnom planiranju kao i sedam funkcionalnih novo-registrovanih samostalnih djelatnosti ili društava.  
Javni poziv je usmjeren prema nezaposlenim ženama sa područja opštine Herceg Novi koje žele pokrenuti vlastiti biznis uz finansijsku i savjetodavnu podršku navedenog partnerstva.
Pravo na učešće u programu podrške razvoja poslovnih ideja i biznisa, imaju punoljetne ženske osobe koje žele registrovati posao na području opštine Herceg Novi, a koje su na evidenciji Zavoda za zapošljavanje najmanje 2 mjeseca prije dana objavljivanja ovog javnog poziva. Prednost za učešće u procesu pružanja podrške razvoju biznisa, imati će:

  • nezaposlene žene sa invaliditetom
  • majke djece sa posednim potrebama
  • dugoročno nezaposlene žene (starije od 50 godina)
  • žene koje žive van naseljenih područja
  • žene koje već rade u neformalnoj ekonomiji (imaju neki biznis koji nije registrovan još)

Poželjno je da kandidatkinje imaju:

  • Visok nivo motivacije za pokretanje samostalnog biznisa
  • Određeni obim vlastitih sredstava za poslovanje
  • Obrazovanje za iste ili slične poslove
  • Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
  • Sposobnost analitičkog razmišljanja i definisanja jasne poslovne ideje

Nezaposlene žene zainteresovane za pohađanje obuke za razvoj biznis ideje i pokretanje vlastitog biznisa mogu se prijaviti putem namjenski pripremljenog Obrasca za učešće u programu u periodu od 24.januara do 10.februara 2022. godine.
Program obuke će se realizovati za ukupno 25 kandidatkinja. Kandidatkinje čije prijave budu prihvaćene od strane partnerstva, odnosno Komisije za procjenu biznis ideja, dobiće priliku da učestvuju u obuci „Gender and Entrepreneurship Together (GET Ahead)“, u okviru koje će steći znanja neophodna za razradu poslovne ideje i kompletiranje biznis plana. Obuka će trajati 5 dana, a troškovi učešća biće osigurani od strane organizatora.
Podnosilac prijave može aplicirati samo sa jednom biznis idejom u kasnijoj fazi, odnosno samo sa jednim biznis planom.
Ukupan iznos sredstava opredijeljenih za raspodjelu po ovom pozivu iznosi 49.000 USD. Sredstva za ovu namjenu opredijeljena su kroz projekat „World of Work in Montenegro: Paving the Road to Recovery“, podrška razvoju ženskog preduzetništva. Ukoliko je ukupna vrijednost biznis plana veća od iznosa sredstava koji se može odobriti po ovom pozivu, podnosilac prijave je dužan da navede druge izvore finansiranja biznis plana u cilju njegove sveukupne realizacije.
Komisija za odabir će odabrati ukupno  7 biznis planova, čiji nositelji će dobiti finansijsku i savjetodavnu podršku za osnivanje i razvoj biznisa.
Finansijska podrška za pojedinačni poslovni poduhvat može biti najviše do 7.000 USD, u zavisnosti od složenosti poslovne ideje. Odobrena sredstva se mogu iskoristiti isključivo za finansiranje opravdanih troškova. Pod opravdanim troškovima smatraju se troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, troškovi registracije biznisa i doprinosa i operativni troškovi koji uključuju troškove osoblja i administrativne troškove. Dozvoljeno je maksimalno 50% iznosa korištenja sredstava za nabavku opreme potrebne za razvoj biznisa. Sredstva su nepovratna uz uslov da se u cjelosti koriste za razvoj registrovanog biznisa.
Finansijska podrška se ne može koristiti za sledeću namjenu:
-  za realizaciju aktivnosti koje su u nadležnosti ili odgovornosti Vlade Crne Gore, kao što su formalno obrazovanje, formalna zdravstvena zaštita i sl.;
- za poljoprivredne djelatnosti koje se podržavaju iz opštinskog agrobudžeta
- za kupovinu i raspodjelu humatiranje pomoći;
- za kupovinu vozila;
- za jednokratnu izradu, pripremu i štampanje knjiga, brošura, biltena, časopisa i slučno, ukoliko objava takvih publikacija nije dio nekog šireg programa ili sveobuhvatnijih i kontinuiranih aktivnosti;
- za aktivnost koja se smatra nezakonitom ili štetnom po okolinu i opasnom za ljudsko zdravlje, npr.: igre na sreću, duvan, alkoholna pića (izuzev proizvodnje vina i voćnih rakija);
- za novčane kazne, troškove parničnog postupka;
- za troškove nastale u periodu prije potpisivanja Ugovora o implementaciji biznis plana;
- za plaćnja u trgovini, naturi i plaćanja putem robne razmjene;
- za kupovinu gotovih proizvoda u cilju preprodaje;
- za nemoralne i nelegalne aktivnosti
Obuka GET Ahead za odabrane kandidatkinje će u prvoj fazi biti omogućena za max 25 kandidatkinja, koji su na bazi vlastitih poslovnih ideja, odabrane za učešće. Tokom 5 dana, kandidatkinje će imati priliku da usvoje nova znanja za razvoj poslovne ideje i objedinjavanje biznis plana po ovom raspodredu:
- Modul 1 – uvod u kurs GET Ahead
- Modul 2 – Pokretanje biznisa: uvod
- Modul 3 – Biznis plan: marketing
- Modul 4 – Biznis plan: poslovi
- Modul 5 – Biznis plan: finansije
- Modul 6 – Biznis plan: ljudi
- Modul 7 – Biznis plan: rizici
- Modul 8 – Odlučivanje i pregovaranje
- Modul 9 – Poslovna prezentacija i izlaganje
- Modul 10 – Razvoj mreže podrške
Nakon završene obuke kandidatkinje će pripremiti biznis planove u skladu sa pripremljenim obrascem koji će dobiti nakon pohađanja obuke. Rok za dostavljanje formulara sa biznis planom biće 10 dana od dana okončanja petodnevne obuke.
Druga faza podrške biće omogućen za kandidatkinje, autorke najbolje ocjenjenih biznis planova. Ovaj paket podrške podrazumijeva saradnju u kontinuitetu sa kandidatkinjama i mentorsku podršku prilikom registracije i daljeg razvoja biznisa.
Ovako kreirana podrška osigurava dugoročan razvoj najboljih biznis planova i smanjuje rizik od stagnacije u poslovanju, odnosno potencijalnog zatvaranja malog biznisa.
Finansijsku i savjetodavnu podršku pružaju članovi partnerstva, odnosno treneri za sprovođenje GET Ahead treninga kroz pomoć pri:
•    Utvrđivanje troškova proizvoda i usluga
•    Finansijsko planiranje
•    Početni kapital
•    Dorada biznis plana
Sve kandidatkinje će tokom obuke biti detaljno informisane o kriterijumima za ocjenu kvaliteta biznis plana.  
Biznis ideje koje mogu uticati na smanjenje negativnih efekata COVID-19 su dobrodošle.
U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, lični podaci kandidata biće korišteni isključivo u svrhu učešća u programu.
Zainteresovane kandidatkinje treba da popune prijavni obrazac koji je dostupan na web stranici Opštine Herceg Novi. Obrazac mogu i lično preuzeti na građanskom birou Opštine Herceg Novi.
Rok za podnošenje prijava je od 24. januara do 10.februara 2022.godine do 15h.
Prijavni obrazac se podnosi na građanskom birou opštine Herceg Novi, za Sekretarijat za turizam ekonomski razvoj i preduzetništvo, u zatvorenoj koverti.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
Za dodatne informacije možete kontaktirati Suzanu Memarović putem mail adrese: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Prijavni obrazac za učešće na obuci (.pdf)

Pravilnik o kriterijumima za odabir korisnika i načinu pružanja podrške za početak i razvoj poslovanja (.pdf)

Javni poziv (.pdf)