Nas19052022

Međunarodna konferencija „Jačanje regionalnih turističkih proizvoda“ održana je ove sedmice u Trebinju, a sa nje su učesnici iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Albanije i Sjeverne Makedonije poslali jedinstvenu poruku da su regionalna saradnja i zajednički turistički proizvod ključ uspjeha.

Opštinu Herceg-Novi predstavljao je sekretar za turizam, ekonomski razvoj i investicije, Nenad Vitomirović, koji je istakao da je tokom konferencije potvrđen prethodni stav hercegnovske lokalne samouprave da ne možemo imati razvijenu turističku destinaciju bez većeg učešća privatnog sektora u planiranju i upravljanju destinacijom.   

-Za osmišljavanje regionalnog turističkog proizvoda najbitnija karika je upravo privatna inicijativa. Za sve zemlje Zapadnog Balkana od ključnog je značaja da nakon pandemije snažno izađu na globalno tržište, što je najlakše uraditi sa zajedničkim regionalnim turističkim proizvodom. Naša opština će zauzeti značajno mjesto u tom turističkom proizvodu. Zajednički nastup Crne Gore i susjednih država sa regionalnim proizvodom naročito je bitan kada su u pitanju daleka tržišta kao što su Kina, SAD, Australija. Da bi se to postiglo moramo ukloniti mnogo nacionalnih birokratskih i biznis barijera, kao i potpisati regionalni ugovor o prekograničnom kretanju turista i izletnika. Dalji razvoj turizma mora biti održiv, što je jedan od zaključaka ove konferencije, istakao je Vitomirović.

U okviru konferencije 16. i 17. maja realizovana su dva panela: „Regionalna saradnja u turizmu – uloga privatnog sektora u promociji regiona kao jedinstvene turističke destinacije“ i „Razvoj održivog turizma – najbolje svjetske prakse“.

Panelisti su imali priliku da podijele svoje viđenje aktuelne situacije u oblasti turizma, probleme sa kojima su svakodnevno suočeni, kao i da predlože određena rješenja. Ponovljen je značaj turizma kao privredne grane koja direktno ili indirektno podstiče razvoj mnogih drugih grana, te na taj način doprinosi unaprijeđenju ekonomije uopšte. Kako je istaknuto, problemi su u svim ekonomijama zapadnog Balkana manje-više isti, zbog čega je za njihovo rješavanje potrebno zajedničko djelovanje svih turističkih radnika, kao i predstavnika relevantnih institucija vlasti.

Panelisti su istakli i da je naš region po mnogo čemu jedinstven i kao takav ne treba da kopira druge destinacije, već da zadrži svoju posebnost, na pravi način je brendira i promoviše na tržištu. Da bi se navedeno postiglo potrebna je snažnija podrška svih uključenih aktera, posebno vlada regiona, zaključeno je tokom konferencije.