NAS03032023a

Predstavnici Sekretarijata za turizam, ekonomski razvoj i investicije učestvovali su na radionici “BRE” koju je organizovala Privredna komora Crne Gore. Implementacija ovog projekta je izuzetno značajna za razvoj biznis okruženja u Crnoj Gori i njegovog povezivanja sa mađunarodnim tržištem, jer je jedan od njegovih rezultata partnerska platforma (BRE QUIRY PLATFORM) sa bazom podataka kompanija iz tri zemlje.

Riječ je o događaju održanom u okviru kapitalizacije projekta BRE (Snaženje poslovnog registra – Business Registry Empowerment), koji se kofinansira kroz program Interreg IPA CBC Italija-Albanija-Crna Gora 2014-2020.

Sekretarijat za turizam, ekonomski razvoj i invesaticije poziva sve zainterseovane kompanije da se registruju na online platformu putem linka: https://interreg-bre.com/ . Platforma je dostupna na engleskom, albanskom, italijanskom i crnogorskom jeziku.

Realizacijom projekta ostvaren je njegov glavni cilj, a to je formiranje prvog transnacionalnog poslovnog registra, dizajniranog između tri zemlje, po ugledu na italijanski model. Sama implementacija ovog projekta značajna je za dalji razvoj biznis okruženja u Crnoj Gori i njegovog povezivanja sa međunarodnim tržištem, jer je jedan od njegovih ključnih rezultata partnerska platforma sa bazom podataka kompanija iz Italije, Albanije i Crne Gore. Cilj je podstaći mala i srednja preduzeća da sarađuju i inoviraju zajedno, povećavajući njihovu internacionalizaciju sa mogućnošću ulaska na strana tržišta, otvaranja novih kanala komunikacije i uvođenja kolaborativnih inovacija.

Osim toga, statistički biznis registar organizovan je tako da pokazuje sektorsku alokaciju institucionalnih jedinica, a profilisanjem preduzeća i lokalnih jedinica dobijaju se jedinice prema vrsti djelatnosti i lokalne jedinice prema vrsti djelatnosti.