zgradaohn2022Sekretarijat za turizam, ekonomski razvoj i investicije poziva sve preduzetnice/privredna društva sa prebivalištem, odnosno sjedištem na području opštine Herceg Novi, da dostave prijave na Konkurs za raspodjelu sredstava budžeta namijenjenim ženama koje žele da započnu vođenje sopstvene privredne djelatnosti ili privrednog društva.

Boka Kotor BayNSLMinistarstvo ekonomskog razvoja i turizma je, u saradnji sa Ujedinjenim nacijama za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori, u cilju afirmacije koncepta nacionalnog brendiranja, raspisao javni konkurs za najljepšu kratku priču o Crnoj Gori.

zgradaohn2022aa

Sekretarijat za turizam, ekonomski razvoj i investicije Opštine Herceg-Novi poziva lokalna mikro, mala i srednja preduzeća da podnesu prijavu za učešće na Javnom pozivu u postupku dodjele sredstava za Programsku liniju za nabavku opreme velike vrijednosti za turizam.

Stari grad HN 2023

Sanaciju klizišta u širem zahvatu tvrđave Kanli kula radiće „Intermost“ doo iz Podgorice, dok je za stručni nadzor zadužena kompanija „Projektman“ doo, potvrdio je sekretar za turizam, ekonomski razvoj i investicije Nenad Vitomirović. Prethodno su, kako je kazao, urađeni istražni radovi, kao i projekat sanacije, a početak radova planiran je već krajem septembra.

Naslovna07082023a

Direktorica sektora preduzetništva Privredne komore Srbije Branislava Simanić i sekretar za turizam, ekonomski razvoj i investicije Opštine Herceg-Novi Nenad Vitomirović, potpisali su sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji s posebnim naglaskom na razvoj ženskog preduzetništva.