NasAkt07062023

Sekretarijat za turizam, ekonomski razvoj i investicije u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine, u četvrtak 8. juna sa početkom u 11 sati na platou ispred Opštine Herceg-Novi, sprovodi akciju „Plastikom po začinsko i ukrasno bilje“, u sklopu koje se pozivaju djeca i odrasli da donesu 10 praznih plastičnih flaša, a zauzvrat dobiju poklon - začinsko i ukrasno bilje.

Aktivnost se realizuje u okviru obilježavanja Svjetskog dana zaštite životne sredine, a zamišljena je kako bi se afirmisala zelena ekonomija, odnosno cirkularna ekonomija sa akcentom na selekciju otpada i reciklaža.

Glavni cilj ovog događaja jeste podizanje svijesti o odnosu ekonomije i ekologije, značaju održivosti prirodnih resursa za ekonomski razvoj, kao i promovisanje ključne uloge zajednica u promjeni stava prema ekonomskim pitanjima i podsticanje saradnje koja će osigurati prosperitetniju i sigurniju budućnost.

Kako bi koncept cirkularne ekonomije zaživio, neophodno je prvenstveno napraviti drastičan zaokret u samom procesu proizvodnje i životnom ciklusu proizvoda, od samog dizajna, vrste sirovine i energije koja će biti upotrijebljena do potrošnje.

„S obzirom da moderna ekonomija teži da privredne aktivnosti postavi u kontekst održivih sistema, uključujući i sve ljudske aktivnosti, pozivamo građane da budu dio ovog događaja i samim tim svi zajedno stavimo akcenat na cirkularnu ekonomiju i ukažemo na to da ne mora postojati konflikt ekonomije i zaštite životne sredine“, poručuju iz Sekretarijata za turizam, ekonomski razvoj i investicije.