Privremeno se vrši izmjena režima saobraćaja na lokalnom priobalnom putu u naselju Đenovići – ulici Obala crvenih mornara, na potezu od raskrsnice te ulice i ulice Ivanovića (istočna strana Portonovog) do restorana “Papagaj”, na način da se zabranjuje saobraćaj za sva vozila. Režim izmjene saobraćaja odnosi se na vremenski period od 19:30 do 20:30, u subotu 19. avgusta.

Izmjena režima saobraćaja vrši se radi nesmetanog i bezbjednog odvijanja manifestacije “Ludi ljetni ples”.