Privremeno se vrši izmjena režima saobraćaja od Šetališta Pet Danica (kod raskrsnice sa ulicom Bokeških mornara), kao i u dijelu ulice Bokeških mornara koji vodi od Šetališta Pet Danica do broja 75, na način da se zabranjuje saobraćaj za sva vozila.

Režim izmjene saobraćaja odnosi se na period od 7 časova u četvrtak 7. septembra do 7 časova u ponedjeljak, 11 septembra, radi nesmetanog i bezbjednog izvođenja radova na rješavanju problema izlivanja vode na putu.