Privremeno se vrši izmjena režima saobraćaja u Sokolovačkoj ulici u Zelenici (na potezu od broja 44 do bivšeg vojnog objekta), na način da se zabranjuje saobraćaj za sva vozila.

Režim izmjene saobraćaja odnosi se na period od 8 časova u ponedjeljak 18. septembra do 8 časova u četvrtak, 28 septembra, radi nesmetanog i bezbjednog izvođenja radova na sanaciji klizišta.