Privremeno se vrši izmjena režima saobraćaja na lokalnom priobalnom putu u naselju Bijela – ulice Treća bijeljanska, Bijelskih dobrotvora, Brodograditelja, Druga bijeljanska i Prva bijeljanska, na pozetu od hotela “Delfin” do Doma kulture, na način da se zabranjuje saobraćaj za sva vozila.

Izmjena režima saobraćaja odnosi se na vremenski period od 17.45 do 18.45. u petak 22.09., radi nesmetanog i bezbjednog odvijanja manifestacije VII Međunarodni festival folklora – Igalo 2023.