Sekretarijat za ekologiju i energetsku efikasnost obavještava građane da će 13.05.2022.god. izvršiti drugi larvicidni tretman komaraca na teritoriji opštine Herceg-Novi. Larvicidno tretiranje komaraca se sprovodi na područjima kao što su bare, kanali, otvoreni vodotoci, gradska groblja i septičke jame. Kao larvicidno sredstvo koristi se biološki larvicid tj. preparat dimilin na bazi diflubenzurona, koji nije opasan po ljude i sisare u cijelini i nije toksičan za ptice i pčele, već samo za ciljane štetočine.