Služba zaštite i spašavanja – Vatrogasna jedinica Opštine Herceg Novi obavještava sve ustanove, preduzeća i građane da je na osnovu Naredbe Opštine Herceg Novi Br. 01-1-018-1027/22 od 24.05.2022. godine zabranjeno svako loženje i upotreba vatre na otvorenom prostoru na teritoriji Opštine Herceg Novi u vremenu od 01. juna 2022. do 30. septembra 2022. godine.

Takođe se apeluje na sve građane da ne bacaju zapaljene opuške od cigareta iz svojih automobila prilikom vožnje, a o eventualnoj pojavi požara odmah obavijeste dežurni telefon Opštinske Vatrogasne jedinice 123.
Pravna i fizička lica koja svojim nesavjesnim radnjama izazovu pojavu i širenje vatre kazniće se shodno odredbama člana 118 i 119 stav 1 tačka 3 Zakona o zaštiti i spašavanju („Sl.list CG“,broj 13/07 , 5/08 , 86/09, 32/11 , 54/16 i 146/21)