NSLakt160922NVO Mare Mare je prigodnom svečanošću u njenim prostorijama prošle sedmice počela seriju radionica koje organizuje u okviru projekta “Stari zanati čuvari kulturne baštine” .

Koordinatorka projekta Dubravka Raičević navela je da je projektom obuhvaćeno deset žena koje će u narednih šest mjeseci kroz radionice usavršavati i primjenjivati vještine šivenja, heklanja i veza u izradi upotrebnih predmeta i suvenira.
“Koristeći tehnike tradicionalnih zanata, polaznice će moći da iskažu kreativnost, a njihove rukotvorine i turistički valorizuju. Vjerujem da će na taj način biti povećana informisanost javnosti o potrebi efikasnije i inovativnije podrške u očuvanju tradicionalnih zanata i promovisanju ručno rađenih suvenira”, naglasila je Raičević.
Olga Pejović iz Sekretarijata za kulturu i obrazovanje, koja je ozvaničila početak rada radionica, istakla je da je opšti cilj ReLOaD2 programa, u okviru kojeg se sprovodi ovaj projekat, osnaživanje nevladinog sektora i mladih kroz aktivno učešće u donošenju odluka.
“Aktivnosti se sprovode širom Zapadnog Balkana, a u Crnoj Gori učestvuje 15 partnerskih lokalnih samouprava, podijeljenih u pet klastera”, objasnila je Pejović. Herceg Novi s opštinama Kotor, Tivat i Budva čini klaster „Coastal Mates”.
Ona je istakla da Herceg Novi ove godine učestvuje prvi put u ReLOaD incijativi, a već su podržana četiri inovativna projekta iz naše opštine, među kojima je i projekat NVO Mare Mare. “Nadam se da će narednih godina taj broj biti i veći”, poručila je.
Voditeljica radionica Irena Čolović je podsjetila da je šivanje jedno od najstarijih tekstilnih umijeća koje se pojavljuje u paleolitnom periodu i da se hiljadama godina sve šivanje radilo ručno. Pronalazak šivaće mašine u 19. vijeku i uspon digitalizacije krajem 20. vijeka je to promijenilo.
“Učesnice radionica će na šivaćim mašinama izrađivati cegere, vrećice i druge proizvode koje će kasnije ukrašavati vezom karakterističnim za područje Boke i Crne Gore, što će, nadamo se biti prepoznato i kao jedan od suvenira”, kazala je Čolović.
Interesovanje za učešće u radionicama je bilo veliko, ali je zbog ograničenih kapaciteta samo deset polaznica dobilo priliku u ovoj fazi. Jedna od njih - Biljana Radulović je kazala da je kao mlada djevojka voljela da veze goblene, da hekla, a da ju je baba naučila da plete. “Vjerujem da ću obnoviti znanje, naučiti nešto novo i biti u prilici da to i pokažem”, kazala je Radulović.

Sličan motiv prijavljivanja ima i Marija Milić, koja osim želje da nauči da šije, namjerava da unaprijedi vještine koje ima i da stvori sopstvene kreacije u izradi suvenira. Druženje i želja da naučeno primjeni, opredijelila je Stanku Radošević da se priključi radionicama u kojima će, kako vjeruje, obnoviti vještine koje već ima i kreirati proizvode koji će imati i neku novu primjenu.
Projekat “Stari zanati čuvari kulturne baštine” implementira se u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 - ReLOaD2, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).