info dan ecoscreenHercegnovska NVO “EkoKulmedia” u okviru projekta “Ecoscreen” organizovala je Info dan kako bi podstakla građane da se aktivnije uključe u rješavanje ekoloških problema u gradu.

Službenici Komunalne policije i inspekcije prisutnim su pojasnili način na koji mogu da prijave nelegalne deponije otpada, ali i svako drugo remećenje komunalnog reda.

“Ovakvo djelovanje je i jedan od načina da se izvrši pritisak na nadležne institucije da reaguju na upozorenja građana kako bi grad, rivijera i zaleđe bili čistiji i tako primjerniji za život. Mislimo da je dobra informisanost preduslov za to”, rekla je koordinatorka projekta “Ecoscreen” Slavica Kosić.

Ona je navela da kroz projekat Ecoscreen upozoravaju na neke od takozvanih crnih ekoloških tačaka – kao što su nelegalne deponije otpada, zagađenje od buke, nečisti vodotoci i more.

“Mi smo, vrlo namjerno, odabrali da naš Info dan bude ovdje ispred nekadašnjeg Mliječnog restorana u čijem dvorištu su ruševine Ljetne bašte i nelegalna deponija.Slično je i u bivšim hotelima Rudnik, kao i Topola, Igalo i motel Savina- koji su u vlasništvu kompanije Vektra Boka koja u našem gradu ne radi iako ima veliki broj turističkih i ugostiteljskih objekata”, istakla je Kosić.

Komunalni policajac Slobodan Vukašinović i komunalni inspektor Gavrilo Vico su upoznali građane sa nadležnostima i procedurama u prijavi narušavanja životne sredine. Napomenuli su i da je samo osam komunalnih policajaca angažovano u kontrolama, što im otežava djelovanje.

“U posljednje dvije godine podneseno je oko 100 prijava iz ove oblasti, a ukupno je bilo oko 180 predmeta. Građani su se najviše žalili na buku. Kada je riječ o deponijama otpada mi možemo da reagujemo ako se ono nalazi na javnoj površini, a ako je na privatnoj parceli proslijeđujemo komunalnoj inspekciji”, istakao je Vukašinović.

“Možemo ispisati prekšaj, pa je za pravna lica prilično visoka kazna 500 i 500 eura za odgovorno lice. Za fizička lica zavisi, po opštinskoj odluci kazna je 30 eura, a po zakonu o komunalnim djelatnostima kazne su oko 500 eura, a za pravna po nekoliko hiljada eura” rekao je komunalni inspektor Vico.

Sve nepravilnosti se mogu prijaviti na 19800.

NVO “EkoKulMedia” implementira projekat “Ecoscreen” u sklopu „Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2”. Program finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj. U Crnoj Gori se ReLOaD2 realizuje u partnerstvu sa 15 lokalnih samouprava među kojima su Herceg Novi, Tivat, Kotor i Budva, koje čine klaster „Coastal Mates”.

Olga Pejović iz opštinskog Sekretarijata za kulturu i obrazovanje istakla je da je opšti cilj ”ReLOaD2” jačanje participativnih demokratija i procesa integracija u EU na Zapadnom Balkanu, i to osnaživanjem nevladinog sektora i mladih kroz aktivno učešće u donošenju odluka i stimulisanjem pravnog i finansijskog okruženja za nevladine organizacije.

Aktivisti NVO “EkoKulMedia” dijelili su građanima flajere i upućivali ih kako da što efikasnije djeluju u slučaju narušavanja životne sredine, posebno uklanjanju divljih deponija.