Saobraćaj na dijelu lokalnog puta u naselju Kumbor, na potezu od raskrsnice za skretanje za magistralni put kod marketa „Idea“ do zapadne kapije kompleksa Portonovi, biće privremeno izmijenjen u petak, 21. oktobra, na način da će biti zabranjeno saobraćanje za sve vozila u terminu od 12 do 15 časova.

Rješenje o privremenoj izmjeni režima saobraćaja donijeto je radi nesmetanog i bezbjednog izvođenja građevinskih radova na rekonstrukciji stambenog objekta na katastarskoj parceli 419 KO Kumbor.