Režim saobraćaja na dijelu lokalnog puta u ulici Spasića i Mašere, na potezu od kuće Tomaševića do kuće Kosović Stele, biće privremeno izmijenjen na način da će biti zabranjeno saobraćanje za sva vozila u periodu od 01. novembra od 09 časova do 03. novembra u 09 časova.

Rješenje o privremenoj izmjeni režima saobraćaja donijeto je radi nesmetanog i bezbjednog izvođenja radova na rekonstrukciji atmosferske kanalizacije.