RadionicaNSL291122U Opštini Herceg Novi juče je održana radionica u okviru kampanje „Moj život“, koju vodi Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava, a tiče se prinudnih ugovorenih brakova, nasilja u porodicama i prosjačenju na ulicama Romske i Egipćanske zajednice u Crnoj Gori.

Radi se o zajedničkom projektu Evropske unije i Vlade Crne Gore koji će do kraja decembra biti realizovan u još 10 opština – Podgorici, Nikšiću, Baru, Ulcinju, Budvi, Tivtu, Cetinju, Pljevljima, Bijelom Polju i Beranama.
Cilj projekta je da utiče na svijest Roma i Egipćana, prije svega mladih, ali i njihovih roditelja vezano za ova tri problema. Drugi ciljevi su usmjereni na predstavnike lokalnih institucija, opštinske rukovodioce, centre za socijalni rad, škole, domove zdravlja, policiju, biroe rada Zavoda za zapošljavanje, odgovorne predstavnike Crvenog krsta, o pronalaženju efikasnijeg puta da se rješavaju navedeni problemi Roma i Egipćana na lokalnom nivou.
Kako je ranije najavljeno, u svakoj opštini će biti organizovana dva događaja – prvo dana radionica, a zatim i dvodnevni panel za lokalne institucije i predstavnike Roma i Egipćana, kao i nevladine organizacije. Cilj panela je da predloži sugestije, smjernice i preporuke Ministarstvu kako riješavati ove probleme.
Na radionici su učestvovali predstavnici Opštine, Centra za socijalni rad, Zavoda za zapošljavanje, Uprave policije, Doma zdravlja, Crvenog krsta, kao i direktori četiri osnovne škole u kojima uče romska i egipćanska djeca.
Na jučerašnjoj radionici prisutne je pozdravio Gradski administrator Nenad Đorđević, a potom je otvorio vođa projekta prof. dr Predrag Vujović, dok su radionicu vodili direktorica Centra za romske inicijative Fana Delija i Slavko Milić iz centra za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore.