Privremeno se mijenja režim saobraćaja u ulici Sava Ilića, na potezu od raskrsnice sa ulicom V crnogorske do zgrade Solemar, na način da se zabranjuje saobraćaj za sva vozila.

Režim izmjene saobraćaja odnosi se na 21, 22. i 23. decembar, a vrši se zbog nesmetanog i bezbjednog saniranja oštećenja na kolovozu.