Katarina Bigovic Veb sajtSekretarijat za kulturu i obrazovanje Opštine Herceg Novi poziva sve studente i srednjoškolce da prisustvuju radionici "Diskriminacija i vršnjačko nasilje", koja se organizuje u okviru saradnje Opštine Herceg Novi i NVO Centar za omladinsku edukaciju na projektu Evropske omladinske kartice (EYCA).

Katarina Bigović Kulić, savjetnica za međunarodne odnose u Savez slijepih Crne Gore upoznaće mlade o diskriminaciji i detaljnije upoznati polaznike o oblicima nasilja i rizicima koji nastaju, a riječi će biti i o njegovom spriječavanju, tj. prevenciji.
Radionica će se održati u ponedjeljak, 26. decembra u opštinskoj sali u Herceg Novom u 17h, a svi prisutni će dobiti i potvrde o prisustvu.