nASAKT13022023

“Rodna ravnopravnost i ekonomsko osnaživanje žena” naziv je projekta koji NVO Mare Mare sprovodi u Herceg-Novom u okviru programa “OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“.


Kroz obuke (radionice zlatoveza) i   treninge na temu ženskog preduzetništva i pokretanja sopstvenog biznisa , cilj je unaprijediti rodnu ravnopravnost u Herceg-Novom, kroz ekonomsko osnaživanje žena, a posebno žena koje predstavljaju ranjive kategorije stanovništva.

Grupa od 10 do 15 žena  koje su  žrtve nasilja, djevojke bez roditeljskog staranja, Romkinje, nezaposlene žene, samohrane majke, žene sa invaliditetom, žene iz ruralnih područja, OCD  kroz radionice biće obučeno za zanat tehnikom crnogorskog zlatoveza - ošvice, te ekonomski osnaženo da pokrene sopstveni biznis.

Učesnice projekta će se tokom treninga upoznati i sa osnovnim pojmovima preduzetništva, koju ideju realizovati, odakle naći novac i šta je sve potrebno da bi biznis započeo, kako ga planirati i organozovati, kako voditi knjige i obezbjediti tržište.

13022023AKT

Tokom trajanja projekta biće uspostavljena saradnja između ključnih društvenih aktera na teritoriji opštine Herceg-Novi ( lokalna samouprava, kulturne institucije, mediji, privatni sector) kako bi se pružila podrška ženama u ostvarivanju prava na ekonomsku samostalnost i ravnopravnost.

Uspješne učesnice na kraju projekta dobiće sertifikate I priliku da na izložbi i donatorskoj izložbi predstave njihove radove nastale u radionicama zlatoveza.

Uz kvalitetnu obuku, te podršku ključnih lokalnih aktera i medija, projekat će, uvjereni smo,  imati uticaj na buduće osnaživanje žena kao ciljne grupe projekta, a ujedno će doprinjeti jačanju svijesti cjelokupnog društva o potrebi smanjenja rodne neravnopravnosti, a posebno na potrebu poboljšanja položaja žena koje dolaze iz ranjivih kategorija stanovništva .

Projekat traje sedam mjeseci I doprinjeće većoj zaštiti ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori, a prije svega prava marginalizovanih grupa.

Projekat  “Rodna ravnopravnost i ekonomsko osnaživanje žena”  je podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.