Gbiro11052023Građanski biro u zgradi Opštine će od ponedjeljka, 15. maja raditi do 19 časova.

Službenici će sa strankama raditi tri sata duže nego u zimskom dijelu godine, shodno Odluci o radnom vremenu u periodu od 15. maja do 30. septembra.
Ispostave Građanskog biroa u Igalu, Bijeloj i Zelenici rade od 07 do 15 časova, dok se rad sa strankama vrši u periodu od 07.30 do 14 časova.
Uvođenjem produženog radnog vremena u periodu povećanog obima posla, omogućeno je većem broju građana da predaju svoje zahtjeve i dobiju informacije u vezi sa radom lokalne uprave.