GBiroNSL070524Građanski biro u zgradi Opštine Herceg Novi radiće do 19.00 časova od srijede, 15. maja do 30. septembra.

Prijem stranaka omogućen je svakog radnog dana od 7:30 časova, pauza od 11.00 do 11.30 časova.
Ispostave Građanskog biroa u Igalu, Bijeloj i Zelenici rade od 7.00 do 15.00 časova, dok se rad sa strankama odvija od 7.30 do 14.00 sati.
Uvođenjem produženog radnog vremena u periodu povećanog obima posla, omogućeno je većem broju stranaka da ostvare različite administrativne poslove koje Građanski biro omogućava u domenu svog djelokruga poslovanja.