GBIRO2019Građanski biro u zgradi Opštine će od utorka, 01. juna raditi do 19 sati.  Službenici će sa strankama raditi tri sata duže nego u zimskom dijelu godine, imajući u vidu predstojeći povećan obim posla. Ovaj režim rada Građanskog biroa važiće do 1. oktobra 2021. godine.

Ova praksa uvedena je proteklih godina i pokazala sa kao veoma dobra. Uvođenjem produženog radnog vremena u periodu povećanog obima posla, omogućeno je većem broju građana da predaju svoje zahtjeve i dobiju informacije u vezi sa radom lokalne uprave.