Zainteresovani građani koji su juče prisustvovali prezentaciji predloženih novih simbola, grba i zastave Herceg Novog, velikom većinom su podržali rješenje arhitekte, konzervatora i heraldičara Srđana Marlovića.

Autor novih rješenja objasnio je da do sada, grad nije imao grb već amblem, kao i da obilježja i pojedini elementi koji se sada koriste, nisu urađeni i standardizovani po municipalnim heraldičkim principima. U krajnjem, ne radi se o stvaranju novih simbola, već uvođenju postojećih simbola u heraldički ispravan jezik.

Pored rješenja za zastavu grada, predstavljeni su: mali osnovni grb koji ima pravo da koristi svaki građanin i institucija sa sjedištem u Herceg Novom, srednji opštinski grb-grb lokalne samouprave, koji imaju pravo da koriste svi sekretarijati, službe i agencije čiji je osnivač Opština, veliki grb-svečani grb grada, a koji je ujedno i grb predsjednika Opštine i predsjednika Skupštine, kao i glavnog administratora. Korišćene su plava, zlatna i srebrna boja.

Nakon uvodnog izlaganja, riječ su dobili i građani, koji su gotovo jednoglasno podržali predlog novog rješenja grba i zastave. Jedine primjedbe odnosile su se na motive, odnosno potrebu za mijenjanjem starih simbola novim.

Konsultacijama sa građanima prisustvovali su predsjednik Opštine Herceg Novi Stevan Katić, predsjednik Skupštine opštine Miloš Bigović, Sekretarka za kulturu i obrazovanje Ana Zambelić Pištalo i direktor Agencije za izgradnju i razvoj grada Boro Lučić.