GBIRO2019Građanski biro u zgradi Opštine će od sjutra, 15. maja raditi do 19 sati.  Službenici će sa strankama raditi tri sata duže nego u zimskom dijelu godine, imajući u vidu povećan obim posla.

„Ova praksa uvedena je proteklih godina i pokazala sa kao veoma dobra. Uvođenjem produženog radnog vremena u periodu povećanog obima posla, omogućavamo većem broju građana da predaju svoje zahtjeve i dobiju informacije u vezi sa radom lokalne uprave, te na taj način u potpunosti ostvarujemo ono što je cilj rada Građanskog biroa Opštine“, objašnjava načelnik Službe za zajedničke poslove Boris Obradović.
Kako dodaje, ovaj način rada Građanskog biroa važiće u periodu od 15. maja do 30. septembra 2019. godine.