NasGBMZZelenika

Ispostava Građanskog biroa Opštine Herceg-Novi sjutra počinje sa radom i u Zelenici, u prostorijama Mjesne zajednice. Rad sa strankama će biti obavljan svakog radnog dana od 07:30 do 14:30 časova.

Uz ispostave u Igalu i Bijeloj, ovo je treća mjesna ispostava (šalter) Građanskog biroa, koja je otvorena sa ciljem da građanima bude olakšana komunikacija sa lokalnom upravom i ostvarivanje prava.

Iz Službe za zajedničke poslove pozivaju građane da za svoje potrebe koriste najbližu mjesnu ispostavu Građanskog biroa.

Ispostava Građanskog biroa u Zelenici obavljaće poslove prijema zahtjeva i izdavanja potvrda o predaji i vrsti dokumentacije koja je predata, izdavanje potvrda o životu koje se mogu izdavati po standardnoj proceduri i ovjeravati zaduženim pečatom, kao i ovjeru knjige gostiju po standardnoj proceduri.

Ispostave Građanskog biroa Opštine Herceg-Novi nalaze se na sledećim adresama:

  • Građanski biro Opštine Herceg Novi, u zgradi Opštine Herceg-Novi, adresa Trg Maršala Tita 2;
  • Ispostava Građanskog biroa u Igalu, zgrada MZ Igalo, ulica Sava Ilića 48;
  • Ispostava Građanskog biroa u Bijeloj, zgrada MZ Bijela, ulica Brodograditelja 19;
  • Ispostava Građanskog biroa u Zelenici, zgrada MZ Zelenika, ulica Župe Dračevice 3A.