Sastanak16072021NSLDelegacija Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore, na čelu sa direktoricom Irenom Radović i predsjednikom Odbora direktora IRF-a Velizarom Kaluđerovićem boravila je danas u Opštini Herceg Novi, gdje su sa predsjednikom lokalne samouprave Stevanom Katićem, predsjednikom lokalnog parlamenta Ivanom Otovićem I saradnicima razgovarali o intenziviranju saradnje i mogućnostima poboljšanja ekonomske slike grada, u šta spada pomoć za mikro, mala i srednja preduzeća, ali i finansiranje projekata uz pomoć IRF-a i evropskih fondova.

Predsjednik Katić izrazio je zadovoljstvo današnjom posjetom delegacije IRF-a, i naglasio da se radi o prvoj posjeti na ovom nivou, kao i da tokom prethodnih godina IRF i rukovodstva ove institucije nisu posjećivali hercegnovsku lokalnu samoupravu.

Sastanak16072101

-Razgovarali smo o brojnim temama kada su u pitanju investicije u Herceg Novom, ali i o budućoj saradnji koja će, siguran sam, biti intenzivnija nego što je bila u prethodnom periodu. Nama je svakako interes poboljšanje kvaliteta rada svih privrednih subjekata na teritoriji opštine Herceg Novi, a kako smo se danas dogovorili, u narednom periodu ćemo održati zajedničke sastanke i sa njima, kazao je Katić i dodao da je jedna od tema bila i mogućnost finansiranja projekata Opštine Herceg Novi kroz EU fondove.
Bilo je zadovoljstvo imati jedan ovako dinamičan, kvalitetan i produktivan sastanak sa predsjednikom Katićem i njegovim timom, istakla je nakon sastanka direktorica IRF-a.
Prema njenim riječima, tokom sastanka je razgovarano o konkretizaciji saradnje u značajnom broju dodatnih oblasti. Tokom prethodnih godina realizovano je preko 62,5 miliona eura za projekte, sa dominantnim akcentom na turizam i ugostiteljstvo, a samo tokom poslednjih godinu dana realizovano je preko 16,5 miliona eura za projekte na teritoriji opštine Herceg Novi.

Sastanak16072102

-Uvažavajući ono što su prioriteti predsjednika Katića i njegovog tima, a koji se prije svega odnose na infrastrukturu, održivi razvoj i „zeleno“ finansiranje, a to su projekti koji u cijelosti korespondiraju sa onim što je strateški okvir i što su smjernice djelovanja IRF-a, očekujemo da će u skorom periodu biti konkretizovani sastanci sa investitorima, sa fokusom na mikro, mala i srednja preduzeća, kao i da sagledamo mogućnosti da se kroz saradnju i korišćenje evropskih fondova realizuje značaj broj projekata koji se odnosi na unaprijeđenje putne infrastrukture, kao i one sanitarne dimenzije i tretmana otpada. Ono što će biti poseban fokus je definitivno promovisanje energetske efikasnosti i svih onih komponenti koje čine „zelenu“ ekonomiju, odnosno „zeleno“ finansiranje, kazala je Radović nakon sastanka.
Ona je dodatno pohvalila Opštinu Herceg Novi kao instituciju koja je već u značajnoj mjeri napravila iskorak i koja prednjači kada je u pitanju korišćenje kapaciteta koji su raspoloživi na osnovu evropskih fondova. Hercegnovska lokalna samouprava ima usvojenu Strategiju razvoja do 2027. godine, sa 104 predviđena projekta, „što je priličan raritet u Crnoj Gori“.
Radović je čestitala predsjedniku Katiću i njegovom timu na ambiciozoj agendi i visokom stepenu aktivnosti koje će IRF-u u značajnoj mjeri olakšati plasmane.